LOADING CLOSE

כמה כסף יחסך לנו

כמה כסף יחסך לנו

אם נקבל הנחה של 0.1% במשכנתא?

בניגוד למו"מ המוכר, אל לנו לזלזל במספרים הקטנים. משיחה עם לא מעט זוגות  עולה הטענה כי "בשביל הנחה של 0.1% בריבית אני לא חושב שאני אתחיל להתרוצץ בין הבנקים", אז זהו – שכן! בשביל הנחה של 0.1% במשכנתא אנו צריכים לרוץ ולהתרוצץ כמה וכמה פעמים בין הבנקים ותתפלאו כמה זה שווה.

ניתן לבחון זאת באמצעות הדוגמה הבא :

סכום המשכנתא: 600,000 ₪
התקופה – 25 שנה
הריבית המוצעת  : 4% (נניח ריבית קבועה)
הריבית שהתקבלה לאחר מו"מ : 3.9% ( 0.1% שינוי).

שינוי המדד – 0.2% לחודש ( 2.4% שנתי )

את השינוי נבחן על ידי שתי בדיקות, הראשונה כמה אנו  חוסכים בהחזר החודשי והשנייה (וגם יותר חשובה) היא כמה אנו חוסכים לאורך כל חיי המשכנתא.

החיסכון

 • 33 ₪ לחודש

 • 9,911 ₪

 • 13,586 

ריבית של 3.9%

 • 3,140 ₪

 • 940,195 ₪

 • 1,289,119 ₪

ריבית של 4%

 • 3,173 ₪

 • 950,106 ₪

 • 1,302,705 ₪

החזר

 • החזר חודשי

 • החזר לאורך כל חיי המשכנתא

 • החזר כולל הצמדה מדדית

כמעט 10,000 ₪  בגין הריבית, וכשאנו משקללים גם את פערי ההצמדה המדדית בגין הריבית אנו מגיעים ל 13,586 ₪ לאורך כלל חיי המשכנתא .

לשם ההדגמה השכר הממוצע במשק כיום עומד על כ – 8,500 ₪ ברוטו ( כ – 7,500 נטו ) משמע בגין חסכון של  0.1% קטנטן במשכנתא שלנו אנו חוסכים כמעט 2 משכורות חודשיות .

ואם נגדיל את החישוב באותו היחס ל 0.3% שהרי נגיע לחסכון של 40,758 ₪ (!!), המהווים 5.4 משכורות חודשיות נטו.

מעכשיו מחשבות כמו: "לא נעים לי לבקש ריבית נמוכה יותר, זה בסך הכל כמה שקלים לחודש"  או "בקושי מנת פלאפל" רצוי שנבחן מחדש, ונבין כי במבט לאורך כלל חיי המשכנתא התמונה משתנה.

כעת ניתן לשאול את השאלה, האם יש חשיבות לביצוע מכרז ריביות בין הבנקים? בהחלט כן.

ועכשיו עלינו לשנס מותניים ולנהל מו"מ על גובה הריבית, חשוב להבין כי ללא קבלת הצעות ממספר בנקים לא ניתן יהיה לנהל מו"מ.

חשוב לזכור! חובה לסייג ולומר כי לפני בחינת הריבית ישנה חשיבות רבה (וראשונה במעלה) לבניית תמהיל משכנתא נכון. מתוך כך מומלץ לשבת עם מומחה חיצוני אשר יבנה יחד עמנו את התמהיל הנכון ורק אז לגשת לקבלת הצעת מחיר מהבנקים.

Call Now Button