LOADING CLOSE

מאמרים

קורונה והפנסיה שלנו

יצאתם לחל"ת? פוטרתם? אינכם ממשיכים להפקיד כספים לפנסיה שלכם ?
עצתי – שימו לב כי לפחות הכיסוי הביטוחי שלכם נשמר 
ראשית שימו לב כי בתקופת חל"ת המעסיק לא נדרש להמשיך לבצע הפרשות לפנסיה שלנו, אולם במשבר הנוכחי יש גם לא מעט מעסיקים חריגים. לכן – אם הוצאתם לחל"ת בדקו קודם כל האם ההפרשות החודשיות הופסקו או לא.
אם לא הופסקו – הרווחתם אם כן המשיכו לקרוא על מנת שתדעו כיצד לפעול .
הנזק הצפוי לפנסיית הזקנה העתידית שלנו בשל הפסקת הפקדות לתקופה מוגבלת נמוך יחסית. 
בתקופת חסכון ממוצעת של 420 – 360 חודשים (35 – 30 שנה) היעדר הפקדות למשך 6 חודשים תקטין את פנסיית הזקנה שנקבל במועד הפרישה בערך ב – 1.5%. משמעו כי מי שהיה צפוי לקבל פנסיה של 5,000 צפוי לקבל 4925.ש"ח .  יש בכך פגיעה מצערת אבל ברוב המקרים אין בכך סיכון או פגיעה "מהותיים".
דווקא הסיכון להפסקת הכיסוי למצבי נכות ומוות, הוא זה שאמור להדאיג אותנו
בהיעדר הפרשות חודשיות למוצר הפנסיוני, נמשך הכיסוי הביטוחי באופן אוטומטי לתקופה של חמישה חודשים מחודש ההפקדה האחרונה. לאחר חמישה חודשים ללא הפקדות ייפסק הכיסוי הביטוחי. משמעו כי  במקרה של אובדן כושר עובדה לא תהיו זכאים לפנסיית "נכות" ובמקרה של מוות לא יהיו בני משפחתכם זכאים לפנסיית "שארים". מצב זה הוא סיכון מהותי.
מה ניתן לעשות?
כמעט בכל …

הלוואת מדינה במסלול קורונה

הלוואת מדינה במסלול קורונה:  מי?  כמה?  למה?  איך? (כל התשובות לשאלות)
קרן מדינה הינו מסלול הלוואות המופעל על ידי משרד הכלכלה בימים כתיקונם כקרן שנוסדה בשל הקשיים הקיימים לעסקים קטנים ובינוניים בהשגת אשראי למימון פעילות שוטפת וצמיחה, המדינה באמצעות משרד הכלכלה מפעילה  לאורך השנים קרנות להעמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, בערבות המדינה. ההלוואות ניתנות מכספי גופים מממנים, כאשר המדינה מתחייבת לשפות אותם בגין חדלות פירעון בהלוואות, עד לסך הנע בין 60% – 70%  מגובה הלוואה ספציפית (בהתאם למסלול) ועד למכסה כוללת עבור כל מממן. ערבות המדינה מאפשרת לגופים המממנים להציע תנאים נוחים ללווים, כגון הפחתת הבטוחות הנדרשות מהלווה וגביית ריבית נמוכה באופן יחסי.
באופן כללי הקרן מציע הלוואה של עד 500,000 ₪ או 8% ממחזור ( ועד לתקרה של 2,000,000 ) ₪ למספר מטרות , ביניהן : הקמת עסק חדש , פיתוח עסק קיים , צורכי הון חוזר בעסק קיים .
במסגרת תנאי הקרן מעמיד הלווה בטחון( פיקדון או נכס בר שעבוד ) בגובה של 25% מסך ההלוואה ( או 10% אם מדובר בהלוואה בסך של עד 300,000 לעסק בהקמה בלבד ! ) וכן עליו להציג אסמכתאות להשקעה עצמית בגובה 20% מסך ההלוואה המבוקשת.
במסגרת הבקשה נדרש העסק למלא שאלון עסקי מפורט ולהציג תוכנית עסקית מפורטת ( 3 שנתית ) , דוחות כספיים …

איתור כספים אבודים

מיליארדי שקלים 'מנותקי קשר' שוכבים בבנקים ובחברות הביטוח ללא ידיעת בעליהם, ודמי הניהול מכלים אותם. אין סיבה שזה יימשך כך.
קרוב ל־30 מיליארד שקל שוכבים בקופות הבנקים, בחברות הביטוח, הפנסיה והגמל, ללא כל דורש. רבים מבעלי החשבונות הללו לא מודעים לקיומם. על פי נתוני בנק ישראל, נכון לספטמבר 2019 קיימים במערכת הבנקאית כ־528 אלף חשבונות בנק ופיקדונות ללא תנועה, בסך מצטבר של כ־6.5 מיליארד שקלים. מתוכם 86,000  חשבונות של אנשים שנפטרו, בסך מצטבר של כ־1.6 מיליארד שקל.

האם הגופים הפיננסיים עושים מאמץ אמיתי למצוא את בעלי החשבונות?
התשובה היא לא כל כך ….

אז מה הפתרון? התשובה היא עשו זאת בעצמכם!
בשנת 2013 השיק משרד האוצר את מחשבון הר הכסף לאיתור חסכונות פנסיוניים. שלוש שנים אחר כך השיק בנק ישראל ממשק מקביל, לאיתור חשבונות בבנקים. המהלך הזה חשוב, אך המידע שמתקבל הוא מינימלי: האם קיים חיסכון לא פעיל, ובאיזה גוף פיננסי הוא נמצא. מכאן, את רוב העבודה אתם צריכים לעשות – לפנות לאותו גוף, ולפעול בהתאם לפרוצדורה הנדרשת למשיכת הכספים. בנוסף, גם הממשקים הללו לא תמיד מציגים את התמונה המלאה. כאשר מדובר בכספים של נפטר, הפרוצדורה לקבלת מידע עדכני ומפורט ולמשיכת הכספים נעשית מורכבת יותר (ועדיין, גם אם זה דורש מאמץ, אין סיבה לשלם כסף למישהו שיאתר חיסכון כשאתם יכולים לעשות זאת בעצמכם).
אמנם, …

מיסוי בגין הכנסות משכירות דירה למגורים

בואו נעשה קצת סדר בנושא מיסוי בגין השכרת דירות למגורים בשכירות חודשית בישראל .
הכנסה מהשכרת מקרקעין בכלל ומשכר דירה בפרט, הינה הכנסה פאסיבית ולכן אם לא מנצלים את אפשרויות המיסוי המקלות (מס' 2 ו-3 להלן) המס השולי מתחיל ממדרגה גבוהה של 31% (מדרגות המס המוטבות הינן רק להכנסה אקטיבית או להכנסה של בני 60 ומעלה).
מסלולי המיסוי של הכנסות משכר דירה למגורים מתחלקים ל- 3 מסלולים  לבחירת הנישום,  בכל שנה ניתן לבחור אפשרות שונה מחדש :

מס שולי – זוהי למעשה ברירת המחדל. מס שולי במדרגה גבוהה – 31% (עבור מי שמתחת גיל 60) על ההכנסה נטו מדמי השכירות. יתרון: ניתן לקזז כל הוצאה שקשורה לדירה (לרבות מיסים עירוניים, תיקונים, פחת, שכר טרחת עורך-דין וכו׳); חיסרון: שיעור מס גבוהה בד"כ.
מס מופחת – סעיף 122 לפקודת מס הכנסה מאפשר לשלם 10% מסכום ההכנסות ברוטו. התשלום צריך להתבצע עד 30 יום מתום שנת המס, למעט מקרים בהם הנישום משלם מקדמה באותה שנת מס (עצמאים למשל). יתרונות: דיווח באפשרות זו (עד הכנסה שנתית בסך 339,000 לשנת 2019) מבטל את חובת הדיווח השנתית במקרים בהם הנישום אינו חייב בדיווח בגין הכנסותיו האחרות (לדוגמה אדם שהכנסותיו היחידות הן כשכיר ומהשכרת דירות). חישוב פשוט ומהיר ואין תקרה. חיסרון: לא ניתן לקזז הוצאות, אין …

תיאומי מס בפנסיה

מה זה תיאום מס?
אדם יכול לעבוד במספר מקומות עבודה, שניים, שלושה או אפילו ארבעה ולשלם את אותו המס.
לדוגמה:  עובד במקום עבודה מרוויח 15,000 ₪ ומשלם 2,000 ₪ מס הכנסה. אדם אחר  שיעבוד במקום א' וירוויח 10,000 ₪ ובמקום עבודה ב' ירוויח 5,000 ₪ אמור לשלם את אותו מס הכנסה כמו זה שמרוויח 15,000 ₪ במקום עבודה אחד . זאת אומרת 2,000 ₪ , כאן נכנס מנגנון תיאום המס שנעשה מול מס הכנסה.
נקודה שניה   בתיאום מס הינה ההטבות. יכול להיות שאני עובד רק במקום עבודה אחד ועדיין מגיעות לי הטבות שונות, כמו פטורים ממס הכנסה, נקודות זכות , הנחות איזור פיתוח  וכו'. כלל הסעיפים הללו הם בעצם הנחיות למעסיק איך לחשב את שכרי ומה ההפרש בין השכר ברוטו לנטו וכמה מס עלי לשם . חשוב מאוד לדעת כי ניצול הטבה ככלל הינה עד לתקרת ההטבה בין אם היא מצטברת ובין אם לא . .

אז מה הן השאלות הנפוצות בתחום זה?

האם פנסיה נחשבת הכנסה שיש לבצע עבורה תיאום מס?
התשובה היא חד משמעית כן. הרבה מאוד אנשים מתבלבלים, הם חושבים שמאחר ופנסיה הנה קצבה שנצברה לאורך שנים וכבר שילמתי עליה מס . הדבר אינו נכון אלא אף הפוך, בגין הפקדות לפנסיה קיבלנו הטבת מס בסך 35% מסך ההפרשה ( …

מה עושים עם הפנסיה בזמן הקורונה?

אז מה עושים עם הפנסיה , ביטוח המנהלים  והפיצויים בתקופת הקורונה ?
בשבועות האחרונים מאז פרץ עלינו נגיף הקורונה  עולות לא מעט השאלות בנוגע להפסדים הנצברים בפוליסות החסכון טווח ארוך (כספי הפנסיה והגמל) שמושקעים בבורסה ואיבדו מערכם .
פורשים לפנסיה שקיבלו אישורי משיכה ממס הכנסה שואלים האם להשתמש באישור כרגע ולקבל פחות כסף או לחכות בתקווה שהערך יעלה חזרה ?
אז נכון הוא שהנבואה ניתנה לשוטים , אבל אנסה לתת לכם כיוון …
כספי הפנסיה שלנו לרוב  מחולקים באופן הבא :

כספי תגמולים – בקופ”ג, ביטוחי מנהלים ןקרנות פנסיה.
כספי פיצויים – בקופ”ג, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה.
כספים בקרנות פנסיה ותיקות (בהנחה שמקבלים פנסיה).
כספים בקרנות השתלמות

מה עושים עם כספי התגמולים  ?
ניתן לחלק את הכספים לתגמולים פטורים ממס ותגמולים חייבים במס :

תגמולים הוניים   – בדרך כלל הופקדו עד 2008 ( למרות שיש גם תגמולי קצבה לפני 2000) כספים אלה פטורים ממס מגיל 60 ואילך ואינם מצריכים אישור פקיד שומה. לפיכך אם אתם מאמינים שהשוק יעלה אל תגעו בכסף –  הרווחים עליו פטורים ממס. אם אתם לא מאמינים בהתאוששות המשק – תוכלו למשוך בכל רגע נתון ללא מס.
תגמולים קצבתיים – אלה חייבים במס. או שהופקדו אחרי 2008 בתכנית הונית או שמלכתחילה היו קצבתיים. במידה ולא ביצעתם פעולה מול מס …

‎⁨מאמר הטבת מס לפורשי צהל⁩

פעימה שניה למענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה
מתחילת השנה הנוכחית נשללה לפורשי  צה”ל הטבת מס שהייתה להם עד כה .
פורשי צה”ל קיבלו בחודש האחרון מכתב ממחלקת המיסים של היועץ הכספי לרמטכ”ל ובו הסבר על המהלך שבוצע ובחירה בין שני מסלולים .

אז על מה מדובר בעצם  ?
מי שמגיע לגיל פרישה ( 67 גבר , 62 אשה) זכאי לקבל פטור בגובה 52% מתקרת
הקצבה המזכה (8,510 בשנת 2020) . הפטור עומד היום על 4,425 לחודש.
הערה יש להביא בחשבון כי  קיימת נוסחת קיזוז שמקטינה את הפטור  לפי הפיצויים הפטורים שנמשכו לאורך השנים .

איך זה קשור  לפורשי צה”ל  ?
פורשי צה”ל שעשו היוון מתחלקים לשניים :

אלה שעשו היוון לכל החיים
אלה שעשו היוון לתקופה מוגבלת ( 6,10,14 שנים)

מה ההבדל מבחינת חוקי המס ? 
מי שעשה היוון לתקופה מוגבלת – אין השפעה בעצם על הפטור .
מי שעשה היוון לכל החיים – קיבל ממס הכנסה  פטור מלא של 35% מהתקרה על ההיוון. ולכן מס הכנסה  מקזז  את הפטור שניתן ומה שנותר הוא 17% ( 1,446 ₪ ) .

על מה הויכוח הגדול ?
בפועל הסתייים ההיוון בדרך כלל לאחר 20 שנה או עם הגעה לגיל 70.אך פורשי צה”ל המבקשים לקבל את הפטור המלא  ( 52% ) משלב זה לא מקבלים אותו .
יודגש כי הסוגיה איננה סופית  והנושא …

פעימה שניה למענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה

פעימה שניה למענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה

מה כוללת הפעימה ?
מי זכאי להכנס לפעימה ?
האם זה חל רטרואקטיבית ?
מתי אמורים לקבל את הכסף ?
מה קורה עם בעלי שליטה ?

מי זכאי ?

עצמאי שכל ההכנסות שלו ( הכנסות מעסק +הכנסות שכ"ד +קצבאות+כל הכנסה אחרת שיש לו אפילו אם היא הכנסה פטורה ) עד 1,000,000 ש"ח בשנה (לעומת 240,000 ש"ח בפעימה הראשונה).
הזכאות תחושב לכל בעל עסק בנפרד רק לפי ההכנסה מעסק שלו , ללא קשר להכנסות בן /בת הזוג .(בוטלה התקרה של 340,000 ש"ח להכנסות בני זוג בתא משפחתי).
בוטלה הדרישה למינימום הכנסה (לעומת תקרת מינימום של 24,000 ש"ח בפעימה הראשונה) .

מה נדרש להוכיח?

העצמאי חייב להוכיח ירידה של 25 אחוז לפחות במחזור בחודשים מרץ עד יוני 2020 לעומת שנת 2019 והוא מצהיר על כך שיש לו ירידה כזו .
מכיוון שחודשים מאי יוני טרם הגיעו ככל הנראה תהיה בדיקה בסוף השנה רטרואקטיבית ומי שלא יעמוד בתנאי ידרש להחזיר את המענק!!!

מה גובה המענק?

סכום המענק יהיה 70% מההכנסה מעסק ולא יותר מ-10,500 ש"ח (לעומת 65% ומקסימום 6,000 ש"ח בפעימה הראשונה) .
מהכנסה של 480,000 ש"ח בשנה עד 1,000,000 ש"ח בשנה תהיה ירידה בהתאמה של המענק מ-10,500 ש"ח עד 3,000 ש"ח.
המשמעות עד לרווח של 480,000 ₪ …

עיקרי מודל פיצוי הפעימה השלישית

מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות עד 300,000 ₪ בשנת 2019
התנאים לקבלת המענק :

מחזור עסקאות מינימלי בגובה 18,000 ₪ בשנת 2019 .
ירידה במחזור העסקאות  3-4/2020 לעומת מחזור 3-4/2019  בשיעור של 25% לפחות.
עסקים שמחזור העסקאות שלהם ירד בפחות מ 25% לא זכאים לפיצוי

גובה הפיצוי:

עסקים  בעלי מחזור 18,000-100,000 ₪ בשנת 2019 יקבלו מענק חד פעמי  – 700 ₪ .
עסקים  בעלי מחזור 100,000-200,000 ₪ בשנת 2019 יקבלו מענק חד פעמי –  1,875 ₪ .
עסקים  בעלי מחזור 200,000-300,000 ₪ בשנת 2019 יקבלו מענק חד פעמי – 3,025 ₪ .
לעצמאים הפיצוי הנ"ל בא בתוספת לפיצוי הפעימה הראשונה והשנייה.
לחברות הפיצוי הנ"ל בא  בתוספת למענק בעלי השליטה בפעימה השנייה .

דוגמא :
מחזור שנתי 2019 :  60,000 שח
הכנסה חודשית 4,000 ₪
מענק נוכחי: 700 ₪
מענק פעימה 1 : 2,600 ₪
מענק פעימה  :  2,800 ₪
סה"כ מענקים 6,100: ₪
מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות מ 300,001  ₪ ועד 1,500,000  ₪  בשנת 2019

אופן חישוב המענק :
העיקרון במודל לקבוצה זו הוא הכפלת מחזור העסקאות בחודשים 3-4/2019 ב30%  ואת התוצאה המתקבלת מכפילים  ב% הפיצוי המגיע בהתאם לשיעור ירידת המחזור
בחודשים 3-4/2020 לעומת 3-4/2019 כפי שמופיע בתקנות .
בלבל אתכם ? לא נורא , לנוחיותכם שקללתי את מרכיבי הפיצוי כאמור …

פטור לארנונה לעסק

לא יכולים לשלם ארנונה על העסק?

כך תבקשו פטור
עסקים בעלי שטח נרחב  הם משלמי הארנונה הגדולים ביותר בתחום העסקים – ומשבר הקורונה מסמן עבורם צרות. כבר היום יש רשויות שמוכנות לתת הנחות, אך מנועות על ידי משרד הפנים. אז איך משלמים עם אפס הכנסות? הפתרון הוא כנראה סעיף "אי שימוש בנכס" הקיים בחוק
באופן כללי מרבית העסקים מגדול לקטן אשר פעילותם הופסקה מוצאים עצמם בפני שוקת שבורה של הוצאות ללא הכנסות בימים כתיקונם הכנסה מלקוח אחד  מכסה את כל הארנונה. אבל מה עושים כשאין הכנסות?
עקב מגפת הקורונה יצא משרד הפנים במחווה לעסקים ואפשר לדחות תשלום ארנונה בחודשיים ללא גביית ריבית. אך האם זה באמת צעד נדיב? "דחיית תשלומי הארנונה היא לעג לרש", לעסקים ייקח הרבה זמן להתאושש מהמכה הכלכלית בעקבות הקורונה. ומה אומרים להם? לא פוטרים אותם מארנונה בתקופה הזו, אלא דוחים את התשלום. זאת אומרת שלא רק שהם יצטרכו לשאת בכל העלויות של ההתאוששות, אלא גם חוב הארנונה יחכה להם".
ישנן רשויות המעוניינות לתת הנחות לעסקים, אך מנכ"ל משרד הפנים הבהיר שאין לתת הנחות והקלות מעבר לחוק הקיים. בהתאם לחוות דעת משפטית  המצב שנוצר בעקבות הקורונה יוצר עילות משפטיות שיכולות לזכות עסקים בפטור מלא מארנונה לתקופה הרלוונטית.
ברור שהרשויות המקומיות לא יכולות לפעול מחוץ לגדר החוק לפי שיקול דעתן. עם זאת, מספר …

Call Now Button
error: תוכן האתר מוגן!
דילוג לתוכן